30.000,00 US$ - 38.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
16.000,00 US$ - 25.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
19.000,00 US$ - 19.500,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
19.000,00 US$ - 25.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
6.000,00 US$ - 11.500,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
20.000,00 US$ - 22.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)